Obsah

Kniha o Hornej Marikovej

Slovenské národné noviny uverenili v čísle 43-44 z r. 2014, ročník 29

v rubrike Kniha týždňa na 15. strane článok o knihe nášho rodáka "Mariková Horná".