Obsah

Zmienka o Marikovej v uhorských novinách z r. 1860

Jedna z najstarších zmienok o Marikovej v novinách.

V štátnom archíve Bytča sú uložené noviny, z ktorých sme vybrali dva obrázky. (uverejňujeme ich vo fotogalérii našej stránky)

Prvá snímka je konkrétny príspevok, druhá je titulok novín Budapesti Hírlap  (Budapeštianske Noviny), v ktorých to bolo uvedené v rubrike Hirdetmények (Oznamy.)

Vzhľadom na to, že naše súčasné generácie chodili do školy príliš málo zím a teda nestihli maďarčinu poriadne doštudovať, uvádzame približný preklad článku.

 

Preklad textu:

„Pre majiteľov pozemkov v Maríkovej

     Trenčiansky cis. kráľ. urbárny súdny tribunál dáva na vedomie, že rokovanie majiteľov pozemkov v Marikovej o vlastníckych otázkach bude v tomto roku 31. marca predpoludní o deviatej hodine v Považskej Bystrici.
     Majitelia budú vyzvaní, aby sa v stanovenom termíne a mieste, buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby dostavili, svoje právne požiadavky ohlásili buď vtedy, alebo pri neskorších rokovaniach, a dovtedy, pokiaľ prvý súdny rozsudok nebude vyhlásený, u cis. kráľ. urbárneho súdneho tribunálu, ale v neskoršom prípade, iba na vlastné náklady, lebo urbárny súdny tribunál bude rozhodovať po uskutočnených rokovaniach v zmysle platných zákonov.

Trenčín, 11. februára 1860
Cis. kráľ. urbárny súdny tribunál“

 

Zdroj: MVSR štátny archív v Bytči

 

Všimnite si, že celý príspevok tvoria dve vety – poriadne zamotané. Naviac je to právnická terminológia používaná v maďarčine pred 150 rokmi. Pre prekladateľov to bol mimoriadne tvrdý oriešok. Veď aj dnešným právnikom je ťažko rozumieť ....

 

Ďakujeme za preklad p. Ľudovítovi Papayovi a príbuzným p. Ivana Morávka.