Obsah

Dokument z obdobia 2. svetovej vojny

Oznámenie o zajatí na východnom fronte

V archíve sme objavili list, ktorým vojenské úrady oznamovali otcovi, že jeho syn bol zajatý počas bojov na území Sovietskeho zväzu.

Oznámenie mu neposlali sami od seba, ale v podstate ako potvrdenie, keď sa otec zajatého domáhal sociálnej výpomoci a poukazoval pritom na to, že ho v starobe nemá kto opatriť, keďže jeho syn narukoval a už dávno nemá o ňom žiadne správy.

Prameň: OA PB fond OÚ PB 524-9114

Oznámenie o zajatí v 2 svetovej vojne

Z porovnania so zoznamom padlých vyplýva, že v Marinovke sa v tom čase odohrávali bojové akcie 

Zoznam Slovákov, ktorí padli  na východnom fronte v r. 1941-44

Celý príbeh zajatého vojaka z Marikovej sa nakoniec skončil tragicky. Domov sa už nevrátil, zomrel na týfus.