Obsah

Prvá autonehoda v Hornej Marikovej?

Niekedy je aj 20 km/hod. príliš veľa

Pravdepodobne prvú autohaváriu na hornomarikovských cestách mal marikovský obyvateľ so slovenským občianstvom Ing. Porfyrij Westfal. Možno sa začudujete nad jeho menom a priezviskom:

Ing. Westfal narodený r. 1898 v Černigovskej Gubernii bol bieloemigrant - Rus s nemeckými koreňmi. Za prvej čs. republiky žil najskôr na Podkarpatskej Rusi, kde rozhodnutím naturalizačného úradu v Užhorode dostal čs. občianstvo, potom pôsobil v českých zemiach a napokon na Slovensku. V Marikovej býval od r. 1941 a pracoval ako správca veľkostatku Spojenej drevárskej a priemyselnej spoločnosti (hospodárila na bývalých lesných majetkoch Chrastinovcov).

Z toho, že k nehode došlo na 19. kilometri cesty Pov. Bystrica - Mariková, sa dá usúdiť, že to bolo v Hornej Marikovej. Meno majiteľa hospodárskych budov pri mieste nehody dáva tušiť, že to bolo niže Modlatína v priestore Hapovce - Kučovce.

Ako k nehode došlo, popis okolností a situačný náčrt miesta nehody nájdete na fotokópii dotyčných dokumentov (3 ks) vo formáte JPG vo fotogalérii: autonehoda

Zdroj: OA PB- Fond OÚ PB 529-9214