Obsah

Založenie mládežníckej organizácie v r. 1936

Organizácia katolíckej mládeže

V roku 1936 sa konalo v Marikovej zhromaždenie za účelom založenia "Združenia katolíckej mládeže" v obci Mariková.

Dva dokumenty k tejto udalosti si môžete pozrieť vo fotogalérii. Žiaľ, bližšie informácie (stanovy, zloženie výboru, výšku členských príspevkov, ...) sa nepodarilo zistiť.

Zaujímavé sú podmienky (body 1 - 4), za ktorých sa akcia mohla uskutočniť.

Zdroj: ŠABY-PPB, fond OÚPB 1936.