Obsah

Marikovské ženy na poštovej známke

V sérii československých známok s tematikou „Slovenská keramika“


 vydaných 5.12.1978 sa pod katalógovým číslom 2353 nachádza jednokorunová známka, ktorej námetom bolo dielo Ignáca Bizmayera (1922) s názvom „Speváčky z Maríkovej“. Návrh známky vytvoril akademický maliar Jozef Baláž (1923 – 2006) a do oceľovej doštičky ho pretvoril Josef Herčík (1922 – 1999), popredný český rytec. Známka bola vydaná v náklade 10 860 000 kusov. V doterajšej histórii je to zatiaľ jediný motív z Marikovej, ktorý sa ocitol na poštovej známke.

Majster figurálnej keramickej tvorby, národný umelec Ignác Bizmayer  spracoval aj iné námety z Marikovej. Po Marikovskej doline ho sprevádzal katolícky kňaz - dobrý znalec ľudového umenia - Jozef Balušík (prostredie dobre poznal zo svojho pôsobenia v Dolnej Marikovej).

Ďalšiu jeho tvorbu môžete obdivovať  v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre a v Galérii Ignáca Bizmayera nachádzajúcej sa v modranskej rotundovej bašte.

 

Zdroje: Kniha - I. Bizmayer, autori Ľudovít Petránsky a Marta Pastieriková, Vydavateľstvo Q-EX 2007;Slovenské národné noviny, 03. máj 2012, článok: Ignác Bizmayer - Národný umelec v ozajstnom zmysle slova.

Podklady k článku poskytol p. Bohuslav Šikulinec