Obsah

Most M. R. Štefánika v Považskej Bystrici

Zatiaľ nepublikované zábery

Jeden z obyvateľov Považskej Bystrice odfotografoval v septembri roku 1940 most cez Váh medzi Považskou Bystricou a Orlovým. Urobil aj celkový záber na Považskú Bystricu. Vzhľadom na vojnovú situáciu bolo cez vojnu zakázané v pásme záujmu wehrmachtu fotografovať mosty a iné objekty strategickej povahy. Dotyčný fotograf nevedel, že sa to nesmie. Na základe udania mu fotografický materiál úrady zabavili. Pravdepodobne tejto policajnej akcii vďačíme za to, že sa tieto snímky zachovali neporušené - doslova v originálnom stave. Škoda, že dve sú trochu trochu neostré. V našej fotogralérii si tieto 4 zábery môžete pozrieť kliknutím na odkaz:

Dosiaľ nepublikované snímky

Zdroj: ŠABY PPB, fond OÚPB, kr. 611, H