Obsah

Turistický magazín Televíkend o našej obci

Televíkend odvysielaný 21. a 22. septembra 2013

TV šot o obci Horná Mariková - v rámci Telemagazínu je šot o našej obci od cca 17 minúty