Obsah

Udržiavanie poriadku v mestách a obciach

.

Niekedy sa môže zdať, že problém udržiavania verejného poriadku a  čistoty v obciach je niečo nové, čo priniesla doba po novembri 1989. O tom, že je to záležitosť, ktorú sa snažili riešiť úrady už v minulosti svedčia archívne dokumenty.

Na snahu udržiavať čistotu v obciach pokazuje nariadenie trenčianskeho župana z. r. 1940:

vyhláška župného úradu zdroj MVSR ŠABYPPB fond OÚPB, 450

Pokus riešiť problém s bezdomovcami v Považskej Bystrici ilustruje dvojstranový dokument z r. 1943.

problém neprispôsobivých občanov v r. 1943 zdroj MVSR ŠABYPPB fond OÚPB, 520