Obsah

   NATUR-PACK

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení zabezpečuje na území našej obce Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s.

Zber plastov  rok 2020 :

Január         -  15.1.2020 (streda)   

Február       -  13.2.2020 (štvrtok)    

Marec         -  11.3.2020 (streda)     

Apríl            -  16.4.2020 (štvrtok)                        

Máj              -  19.5.2020 (utorok)    

Jún               -  17.6.2020 (streda)     

Júl                -  16.7.2020 (štvrtok)    

August        -  13.8.2020 (štvrtok)        

September -  16.9.2020 (streda)               

Október      -  15.10.2020(štvrtok) 

November  -  19.11.2020(štvrtok)   

December  -   9.12.2020 (streda) 

Prípadné zmeny budú oznámené obecným rozhlasom.