Obsah

   NATUR-PACK

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení zabezpečuje na území našej obce Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s.

Zber plastov v r.2021 (406.79 kB)

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.pdf (301.56 kB)

Čo patrí do vreca na separovaný odpad pre plasty, tetrapaky a kovy? (698.29 kB)