Obsah

Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková

 

Dokumenty ZSS

Zriaďovacia listina ZSS Obce Horná Mariková -/file/441/zriadovacia-listina-zss.pdf

Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine ZSS /file/442/dodatok-c.1-zriadov.listiny-zss.pdf

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine ZSS /file/443/dodatok-c.2-zriadov.listiny-zss.pdf

Protokol o odovzdaní majetku do správy ZSS /file/444/protokol-o-odovzdani-majetku-do-spravy-zss.pdf

Dodatok č. 3 ZSS Obce Horná Mariková - tu ku stiahnutiu .doc, 53,5 kB

 

ZSS Obce Horná Mariková

Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková  

 

Vnútorné predpisy

I. Vnútorný poriadok - tu ku stiahnutiu .doc, 40,91 kB

II. Prevádzkový poriadok ubytovacej časti - tu ku stiahnutiu .doc, 31,41 kB

III. Prevádzkový poriadok stravovacej prevádzky - tu ku stiahnutiu .doc, 28,82 kB