Obsah

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 za opatrovateľskú službu -  EON tabulka

Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 za opatrovateľskú službu - EON štruktúra

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018 za opatrovateľskú službu - EON tabuľka

Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018 za opatrovateľskú službu - EON štruktúra

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 za opatrovateľskú službu - EON tabuľka

Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 za opatrovateľskú službu - EON štruktúra