Obsah

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 za opatrovateľskú službu -  EON tabulka

Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 za opatrovateľskú službu - EON štruktúra