Obsah

Spoločenská kronika

Vítanie novorodencov z roku 2010

Dňa 20. januára 2011 zorganizoval Obecný úrad vítanie našich najmenších občanov narodených v priebehu roku 2010.

      V našej obci dlhodobo prevláda úbytok celkového počtu obyvateľov obce. Tým väčšia radosť je pri narodení každého nového dieťaťa, ktoré svojim príchodom kresá iskierku, že raz bude pokles počtu obyvateľov zastavený a svitnú pre obec i lepšie časy.
      V štvrtok 20. januára Obecný úrad v spolupráci s rodičmi a školou v Dolnej Marikovej  pripravil slávnostné uvítanie novorodencov s pojené s kultúrnym programom, zápisom do Pamätnej knihy obce a odovzdaním vkladných knižiek, na ktorých bol uložený príspevok obce pri narodení dieťaťa. 
     Vitajte medzi nami : 


 Anička BERANOVÁ 
Jakubko ORGONÍK
Patrik FAZLIC
Martin HORKOVÝ