Obsah

Kostolík v Ráztoke

Typ: ostatné
Kostolík v ráztoke opäť stojí na svojom mieste

Kostolík v Ráztoke už je na svojom mieste
Dnes sa stavba dreveného kostolíka opäť týči v Ráztoke. Kostolík, ktorý bol naozaj srdcovou záležitosťou obyvateľov Marikovej zhorel rukou neznámeho podpaľača v lete 2016.
Rozhodnutie obnoviť túto peknú stavbu, bolo na svete ešte skôr než popol po požiari vychladol.
V prvom rade bolo potreba doriešiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbou, zohnať množstvo vhodného dreva, drevo vyťažiť, priblížiť a spracovať na píle.
Stavbu sme sa po vzájomnej dohode s vdp farárom Milanom Kováčom rozhodli zostaviť na ploche pri Obecnom úrade, kde sme pre tento účel pripravili montážne patky, ktoré boli postavené presne podľa pôdorysu pôvodného kostolíka. Dôvod tohto rozhodnutia bol uľahčenie prác pri opracúvaní trámov, ktoré v surovom stave vážili až cez 300 kg a bolo ich potreba dvíhať do výšky cca štyri metre. Na tejto ploche je i viac manipulačného priestoru na prácu pri opracúvaní trámov, je tu možnosť pomoci technikou, ktorou na obci disponujeme a ktorá bola používaná na prevozy trámov z píly, dvíhanie opracovaných kusov priamo na stavbu. Bola tu možnosť pripojenia sa na elektrický rozvod a bola tu i možnosť mobilného telefonického spojenia.
Tieto možnosti nám pôvodné miesto v Ráztoke nedávalo. Je tam problém s priestorom, chýbala tam prípojka elektrickej energie, všetka technika by sa musela opakovane presúvať, chýbal tam signál na telefón čo by spôsobovalo problémy pri organizácii roboty.
Samotná stavba začala rásť na ploche pri Obecnom úrade v lete 2017 vďaka šikovným rukám majstrov tesarského remesla - Františka Lúčana a jeho profesijnej partie a ich pomocníkov z radov našich občanov. Pri stavbe sa doteraz vystriedalo mnoho ľudí, nebudem teraz všetkých menovať, určite je ale potrebné spomenúť Martina Babečku, ktorý je zamestnancom obce a ktorý bol skutočne pri všetkých odvedených prácach.
Hrubá stavba bola dokončená na jeseň a takto stavba odpočívala, sadala a zbavovala sa vlhkosti až do dnešných dní. Medzi tým pokračovali práce na odprataní zvyškov zhoreniska a príprave základu pre postavenie pripravenej drevenej konštrukcie, ktorá si zatiaľ „sadala“ na svojom dočasnom stanovisku.
K týmto upratovacím prácam ako i k príprave základu boli organizované brigády, kde sme potrebovali techniku, materiál i šťastie, aj počasie a hlavne ochotných ľudí. Máme! Svoj diel roboty tu odviedli aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru v obci.
V tomto týždni, majstri stavbu pri Obecnom úrade rozobrali, jednotlivé trámy očíslovali, ohobľovali a ofrézovali (tieto operácie sa dajú kvalitne urobiť len na suchom materiáli). Každý kus dostal svoje číslo, aby sa stavba dala zase zostaviť presne tak, ako si drevo „sadlo“. Nasledoval prevoz trámov, ktoré schnutím stratili značné množstvo hmotnosti, ale pri dĺžke 12 metrov sú stále pomerne ťažké.
Dnes ráno sa zahájila montáž obvodových stien už na pripravených základoch, táto bola ukončená na poludnie a po obede chlapi osadili krov i s povestnou „gľajchou“.
V tomto roku by stavba mala byť prikrytá krytinou, pribudne veža nad vchodom, budú osadené dvere a stavba sa nechá do budúceho roku „zrieť“ a ďalej „sadať“. Práce budú pokračovať na príprave vybavenia – lavice, oltár, podlaha, maľby na špeciálne dosky, ktoré sa v budúcom roku pri dokončovaní interiéru vsadia do obkladu stien.
Dokončenie kostolíka predpokladáme na jeseň budúceho roku.
Ja osobne verím, že stavba sa stane jedným z miest, „ktoré majú v Marikovej svoju dušu“, ľudia, ktorí sa na stavbe podieľajú jej svojím zápalom a nezištnosťou tú dušu dávajú už teraz, tak ako to kedysi po druhej svetovej vojne dávali stavitelia toho pôvodného zhoreného kostolíka.
Verím, že kostolík bude slúžiť účelu pre ktorý bol postavený, že bude cieľom návštev našich občanov, ale i turistov a verím, že toto miesto bude objavené i mladými pármi, ktoré si plánujú povedať svoje „Áno“. Keď tak, tak tu v peknom prostredí krásnej okolitej prírody a na mieste, kde opakovanou stavbou bol tomuto miestu daný punc jedinečnosti.

                                                                                                               starosta
 

Opäť stojí.

No ešte chvíľu bude trvať pokiaľ bude úplne hotový.

Tí, ktorí môžu pomôcť na mieste, budú vítaní, vždy, keď to bude potrebné.

A každý môže podporiť výstavbu nového kostolíka finančným príspevkom na účet zriadený Rímskokatolíckym farským úradom v Hornej Marikovej.

Veľmi pomôžete aj zdieľaním príspevku.

Banka: Slovenská sporiteľňa
Názov účtu: Kostolík Ráztoka
Číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 19196509
SWIFT(BIC): GIBASKBX

Všetkým dobrým ľuďom vopred ďakujeme za pomoc !

V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie, rád Vám ich poskytne:

Milan Kováč
Farár Farnosti Horná Maríková
Modlatín 260
Horná Maríková 018 01

kontakt: info@kostolikraztoka.sk, tel: 0915 888 418

 


Vytvorené: 4. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 7. 2018 15:56
Autor: starosta