Obsah

Poďakovanie za účasť v Komunálnych voľbách 2018

Typ: ostatné
Poďakovanie

    Dovoľte mi, aby som sa všetkým občanom ktorí si našli čas na splnenie svojej „občianskej povinnosti“  počas Komunálnych volieb 2018 poďakovať za ich odovzdané hlasy v prospech kandidáta na starostu obce, ale i za hlasy pri výbere poslancov obecného zastupiteľstva.
       Na jednej strane som značne rozpačitý z historicky najnižšej volebnej účasti na Komunálnych voľbách v našej obci. Účasť nedosiahla ani 40 percent počtu oprávnených voličov.
      Na druhej strane na území obce nerozvíja činnosť ani žiadna politická strana. V minulosti tu bolo aktívnych viacero politických strán, ktoré sa samozrejme pred voľbami aktivizovali, organizovali mítingy , schôdze, predstavovali svojich poslancov. Strany pripravovali aj svoje volebné programy, ktoré často neboli v súlade s finančnými možnosťami obce. Tak isto strany mobilizovali svojich členov a sympatizantov, aby sa volieb zúčastnili. 
     Na viac pri týchto voľbách nastal v Hornej Marikovej, do nedávnej minulosti nemožný stav, že pri voľbe starostu obce bol len jeden kandidát na túto funkciu. Boli sme zvyknutí na možnosť výberu z troch, či štyroch mien. Absencia protikandidátov bola spôsobená najskôr tým, že z mojej strany som dávnejšie avizoval záujem v práci starostu pokračovať.
Osobne by som radšej prezentoval výsledky svojej práce za posledné volebné obdobia počas predvolebnej kampane, možno v konfrontácii s protikandidátmi. Takto sa to obmedzilo na informácie z Hornomaríkovského občasníka, to čo sa v obci urobí občania vidia, niektoré informácie sa dajú získať na internetovej stránke obce.
      Neúčasť protikandidátov je vysvedčením  mojej práce a dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce štyri roky.
     Za výsledkom svojej práce i práce poslaneckého zboru za posledné volebné obdobie stojím a som na výsledky, prácu i objem finančných prostriedkov, ktoré sa nám podarilo do obce priviesť hrdý. Je to dobrý výsledok!
     Teším sa z toho, že tento výsledok bol dosiahnutý spoločne, v spolupráci s poslancami OZ, pracovníkmi obce, organizáciami, dobrovoľníkmi a obetavými občanmi. Som rád, že tento výsledok je vnímaný tak, že cesta ktorá bola začatá pred ôsmymi rokmi je dobrá. Chcem, aby sa tejto obci darilo čo najlepšie.  
      Ďakujem odchádzajúcim poslancom za ich dobre odvedenú prácu v prospech obce. Zloženie obecného zastupiteľstva bolo v poslednom období veľmi dobré, nekonfliktné, schopné spolupráce. Pripravili sme spoločne viacero projektov, ktoré sa už zrealizovali, ktoré sa realizujú, niektoré sú v štádiu riešenia a bude na novom zvolenom zastupiteľstve, aby sme ich spoločne doviedli  k zdarnému koncu.
     Všetkým zvoleným  poslancom prajem veľa elánu do ďalšej práce a dúfam, že budem môcť opätovne cítiť i Vašu podporu – podporu občanov. Verím, že budeme schopní v spolupráci riešiť problémy, ktoré nás budú sprevádzať.  Novým poslancom gratulujem k získaným hlasom a chcem vyjadriť presvedčenie, že svoje úsilie a schopnosti nasmerujú v prospech Vás, našich občanov.
Pretože, nie Vy občania ste tu pre nás, ale My zvolení funkcionári obce, ako aj zamestnanci obce sme pre Vás!
      Ako som spomínal aj v úvode, chcem sa ešte raz úprimne poďakovať za udelený mandát.  Je to voči Vám zaväzujúce a určito aj nasledujúce roky tu budem pre Vás a pre obec Hornú Marikovú s pokorou riešiť úlohy, potreby a požiadavky tak, aby sme podmienky pre život v obci zlepšovali.  Ďakujem.

                                                                                                             Ing. Miroslav Hamar

 


Vytvorené: 11. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 11. 2018 21:20
Autor: starosta