Obsah

Príhovor starostu obce

Typ: ostatné
Príhovor starostu obce k Vianočným a Novoročným sviatkom

Vážení spoluobčania,

      Čas neskutočným spôsobom ubiehal počas celého roku, bolo teplé krásne leto, nasledovala nádherná a na plody bohatá jeseň, v závere roku nám každá sviečka, ktorá rozžiari domáci adventný veniec, ukazuje, ako rýchlo sa blížime k najkrajším sviatkom v roku.
      Dovoľte mi, aby som Vám k nasledujúcim dňom zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov, sviatkov naplnených láskou, radosťou a pokojom.
       Žijeme teraz v uponáhľanej dobe, povinnosti a pracovné úlohy stále viac odkrajujú z času, ktorý by sme chceli stráviť s rodinami, priateľmi a našimi blízkymi. Voľné chvíle v rodinnom kruhu sú preto pre každého z nás tým najcennejším darom, ktorý si môžeme dať..
       Vekom si tiež veľmi dobre uvedomujeme, že Vianoce sa nehodnotia počtom darčekov, alebo ich cenou, ale tým, ako sa dokážeme podeliť o rodinnú pohodu, harmóniu a čas, ktorý prežijeme v čarovnej atmosfére sviatkov s najbližšími.
       Štedrosť je aj o odpustení, úprimnom poďakovaní a pokore. Vianoce sú i o tom, aby sme sa pristavili pri rodinných a medziľudských hodnotách, tradíciách a spomienke na tých, ktorí s nami nemôžu zasadnúť k štedrovečernému stolu. Vianoce sú i o tom, aby sme v živote získali silu rozpoznávať v živote, čo je skutočne dôležité od toho, čo je nevyhnutné, alebo tiež aj od toho čo je nepodstatné.

       Vážení spoluobčania,

        k vianočným sviatkom Vám ešte raz prajem, aby ste si ich pre svojich najbližších i pre seba pripravili presne také výnimočné a čarovné, ako si ich uchovávate v spomienkach zo svojho detstva.
Z obdobia, keď nám rodičia a starí rodičia dopriali výnimočnosť a jedinečnosť každého momentu, každej chvíle od začiatku adventu, cez spoločnú štedrú večeru, trblietajúci sa vianočný stromček, rozvoniavajúcu kapustnicu, až po dychtivé čakanie na polnočnú omšu, či večernú prechádzku po zasnežených cestách, či chodníkoch zahalených v sviatočnom tichu.

         Rok 2018, ktorý sa o pár dní skončí nebol jednoduchý, ale bol náročný. Tak ako sa nám to javí každý rok. Boli zisky, boli i úspechy a boli aj veci, ktoré nám až tak dobre nevydarili, zažili sme i straty, žiaľ v niektorých prípadoch straty nenahraditeľné.
         Rok sme prežili  a čaká nás ďalší Nový rok i po ňom nasledujúce bežné dni roku 2019.     
         Verím že tento nastávajúci čas bude u Vás všetkých okorenený novými úspechmi, ktoré budú opreté o šťastie, pevné zdravie a osobnú pohodu.

         To Vám zo srdca do roku 2019 prajem za seba i za kolektív zamestnancov obecného úradu.

                                                                                                                Ing. Miroslav Hamar
                                                                                                                       starosta obce


Vytvorené: 20. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 12. 2018 14:58
Autor: starosta