Obsah

ÚPD obce - zadanie

Typ: ostatné
Pokračovanie spracovania

Obec pristúpila začiatkom roku 2012 k spracovaniu nového územného plánu obce, ktorý by mal nahradiť  starý plán, ktorý pochádza z roku 1996 a pre potreby obce sa javí ako nepostačujúci. K starému plánu bolo spracovaných 9 doplnkov, doplnok číslo 10 bol schválený vo februári 2013. Práce na dokumentácii naďalej pokračujú.
       Pre spracovanie novej ÚPD obce bolo pripravené a spracované zadanie, ktoré je verejnosti k dispozícii vo formáte PDF na našej stránke na adrese:

Zadanie - Územný plán - Obec Horná Mariková 2012

MAPA 2012

K novému územnému plánu obce Horná Mariková bude zvolané verejné zhromaždenie občanov v priebehu r.2013. Predpoklad dokončenia spracovania a schválenia nového územného plánu obce vzhľadom k rozsahu dokumentu a množstvu zainteresovaných inštitúcií predpokladáme na prelome rokov 2013 a 2014. 


Vytvorené: 21. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017 14:16
Autor: