Obsah

Jedota dôchodcov v skanzene

Jedota dôchodcov v skanzene

Stretli sa Jednoty dôchodcov

      Dňa 29. septembra 2016 sa z podnetu výboru Jednoty dôchodcov Slovenska v Hornej Marikovej uskutočnilo prvé stretnutie členov Dedinských organizácií jednoty dôchodcov z Dolnej Marikovej a organizácie z Hornej Marikovej. Stretnutie sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách v dedinskom skanzene.
      Účastníci sa stretli v kamarátskych rozhovoroch, pri spomienkach na mladé roky, ktoré v obci spoločne prežili, ale i spomienkach na svoje pracovné zaradenie počas aktívneho života. Samozrejmou témou boli rodiny, deti, vnukovia, známi, ale aj zdravotné strasti, ktoré ľudí v staršom veku stretajú.

      Súčasťou programu bola opekačka, pri ktorom bolo využité zariadenie skanzenu. O dobrú pohodu sa starali i hodobníci, dlho do večera znes spev a hlas harmoník.
      Účastníci sa rozchádzali s prísľubom ďalšej užšej spolupráce medzi týmito organizáciami, dohovorené boli i súkromné návštevy medzi známymi.
      Poďakovanie za zorganizovanie zaujímavej akcie zvlášť patrí členkám výboru Jednoty dôchodcov z organizácie v Hornej Marikovej - Lýdii Štríchelovej, Bohuslave Zemančíkovej,  Júlii Hehejíkovej, Márii Šopincovej, Sidonii Panákovej Lýdii Galčíkovej a ďalším.