Obsah

Babiari - Babiari 2010

Vianočné zvyky v obci Horná Mariková.
Autori fotografií: Emília Cibulková, Miroslav Šmalo