Obsah

Stretnutie s najstaršou generáciou obce

Zo stretnutia s najstaršími spoluobčanmi