Obsah

Prelom 50. a 60. tych rokov

V tejto zložke fotoalbumu sme zverejnili fotografie z pozostalosti rodiny Kušnierikovcov zo Žrnového.

Zbierka fotografií nám podáva obraz o vzhľade našej obce a čiastočne o spôsobe života na prelome 50.- tych a 60.- tych rokov 20. storočia.

Veľmi zaujímavé a ojedinelé sú snímky zo stavby školy na Modlatíne, z dedinskej oblievačky, z púťových atrakcií určených pre deti. Na skupinovách fotografiách možno pamätníci nájdu nejakú známu tvár.

Fotografie pre našu internetovú stránku poskytol p. Ing. Jaroslav Kušmierik ml. Touto cestou mu ďakujeme.