Obsah

Čistenie zbernej nádrže

Zábery z čistenia záchytnej zbernej nádrže na Pagaňove 11.04.2011 a 10.07.2011