Obsah

Územný plán Obce Horná Mariková

22. 11. 2016

Širšie vzťahy - 1-sirsie-vztahy.pdf 
Intravilán časť A - 3a-komplexny-vykres--intravilan.pdf 
Intravilán časť B a C - 3b--3c-komplexny-vykres--intravilan.pdf 
Ochrana prírody - 7-vykres-ochrany-prirody.pdf 
Smerná časť text - ÚP text Smerná časť.pdf (734.79 kB)
Záväzná časť - text - ÚP text Záväzná časť.pdf (488.63 kB)