Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2017

VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 136x | 25.06.2018

2016

Dodatok č.3 k VZN č. 2/2013 -ZSS Obce Horná Mariková Stiahnuté: 153x | 13.11.2017

VZN č.1/2016 - miestne dane a odpady Stiahnuté: 229x | 13.11.2017

VZN o miestnych daniach a mistnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 269x | 13.11.2017

2014

Dodatok k č. 1 k VZN 2/2013 Stiahnuté: 149x | 14.12.2017

2013

Schválené VZN o sociálnych službách Stiahnuté: 169x | 13.11.2017

2012

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Stiahnuté: 149x | 13.11.2017

2011

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 191x | 13.11.2017

VZN o poskytovaní prepravnej služby Stiahnuté: 161x | 13.11.2017

VZN o správe pohrebiska Stiahnuté: 155x | 13.11.2017

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 264x | 13.11.2017

VZN Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 138x | 13.11.2017

2020

VZN o určení pravidiel pri vykonávaní lesných, stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prác Stiahnuté: 15x | 06.02.2020

Stránka

  • 1