Obsah

Zmluvy, Faktury, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

O-10/2019

Neuvedené

AGROEDUKA o.z.

Obec Horná Mariková

16.10.2019

Zmluva o dielo

ZoD č.036/2019

11 498,40 EUR

VJ control, s.r.o.

Obec Horná Mariková

14.10.2019

Kúpna zmluva

KZ 6/2019

350,00 EUR

Peter Trmík a Denisa Trmíková

Obec Horná Mariková

04.10.2019

Kúpna zmluva

KZ 5/2019

790,00 EUR

Jozefa Husárová

Obec Horná Mariková

02.10.2019

Kúpna zmluva

KZ 4/2019

130,00 EUR

Pavol Kučík

Obec Horná Mariková

25.09.2019

Kúpna zmluva

KZ 3/2019

120,00 EUR

Marek Máček , Patrícia Plešková

Obec Horná Mariková

17.09.2019

Kúpna zmluva

KZ 2/2019

3 636,00 EUR

Miroslav Kršík, Mgr.Peter Tománek, PhDr. Mgr. Zuzana Tománková Miková, Phd., MPH

Obec Horná Mariková

02.08.2019

Zmluva o dielo

ZoD 2-2019

1 830,00 EUR

Obec Horná Mariková

Peter Ďurdík

23.07.2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TN-186-036/2019

107 665,00 EUR

Obec Horná Mariková

Ministerstvo vnútra SR

12.07.2019

Zmluva o dielo

MFS 4/2019

50,00 EUR

Matej Beňo

Obec Horná Mariková

12.07.2019

Zmluva o dielo

MFS 3/2019

250,00 EUR

Anna Jakubíková

Obec Horná Mariková

12.07.2019

Zmluva o dielo

MFS 2/2019

400,00 EUR

Pavol Mareček

Obec Horná Mariková

12.07.2019

Zmluva o dielo

MFS 1/2019

180,00 EUR

Mgr. Monika Ulická

Obec Horná Mariková

10.07.2019

Zmluva č. 2019/0468 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 2019/0468

1 800,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Horná Mariková

06.06.2019

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

D-3/2019

10 855,08 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Horná Mariková

06.06.2019

Zmluva o vykonaní auditu

O-9/2019

900,00 EUR Deväťstoeur

Ing.Ľudovít Vician, certifikovaný audítor, licencia č.82

Obec Horná Mariková

27.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

O-8/2019

Neuvedené

Stredoslov.energetika a.s

Obec Horná Mariková

27.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

O-7/2019

Neuvedené

Stredoslov.energetika a.s

Obec Horná Mariková

13.05.2019

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

ZoD 1-2019

2 000,00 EUR

SADPRO s.r.o.

Obec Horná Mariková

30.04.2019

Kúpna zmluva

KZ 1/2019

100,00 EUR Jednostoeur

Vladimír Polník

Obec Horná Mariková

29.04.2019

Zmluva č. 39 420 o poskytnutí dotácie

D-2/2019

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Mariková

15.04.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

O-6/2019

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Horná Mariková

15.04.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

O-5/2019

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Horná Mariková

04.04.2019

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

O-4/2019

200,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Horná Mariková

01.04.2019

Zmluva o manažmente projektu č.20190401/PP

O-3/2019

Neuvedené

MP Profit PB s.r.o.

Obec Horná Mariková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: