Obsah

Zmluvy, Faktury, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

MSD_Horná Mariková_01

452,50 EUR Štyristopäťdesiatdvaeur päťdesiatcentov

MAPA Slovakia Digital,s.r.o.

Obec Horná Mariková

25.02.2016

Zmluva o dielo

ZoD 1-2016

76 100,59 EUR Sedemdesiatšeťtisíccstoeuroapäťdesiatdeväťcentov

ASFA-KDK s.r.o.

Obec Horná Mariková

04.02.2015

Zmluvy o nájme hrobového miesta 2011-2014

5-982

Neuvedené

Obec Horná Mariková

Občania

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: