Obsah

Zmluvy, Faktury, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2019

Darovacia zmluva

MFS 7/2019

300,00 EUR

HANT BA a.s.

Obec Horná Mariková

06.06.2019

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

D-3/2019

10 855,08 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Horná Mariková

06.06.2019

Zmluva o vykonaní auditu

O-9/2019

900,00 EUR Deväťstoeur

Ing.Ľudovít Vician, štatutárny audítor, licencia č.82

Obec Horná Mariková

27.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

O-8/2019

Neuvedené

Stredoslov.energetika a.s

Obec Horná Mariková

27.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

O-7/2019

Neuvedené

Stredoslov.energetika a.s

Obec Horná Mariková

13.05.2019

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

ZoD 1-2019

2 000,00 EUR

SADPRO s.r.o.

Obec Horná Mariková

30.04.2019

Kúpna zmluva

KZ 1/2019

100,00 EUR Jednostoeur

Vladimír Polník

Obec Horná Mariková

29.04.2019

Zmluva č. 39 420 o poskytnutí dotácie

D-2/2019

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Mariková

15.04.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

O-6/2019

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Horná Mariková

15.04.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

O-5/2019

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Horná Mariková

04.04.2019

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

O-4/2019

200,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Horná Mariková

01.04.2019

Zmluva o manažmente projektu č.20190401/PP

O-3/2019

Neuvedené

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horná Mariková

22.03.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb

O-2/2019

Neuvedené

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Horná Mariková

19.03.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

KZ 11/2018 - dodatok

Neuvedené

Vladimír Jurčík a Zuzana Jurčíková, Mgr.Zuzana Hrenáková, Peter Žilinčík a Ing.Jana Žilinčíková

Obec Horná Mariková

15.02.2019

Zmluv o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

D-1/2019

213 696,00 EUR

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Horná Mariková

13.02.2019

Zmluva o užívaní poľovného revíru RÁZTOKA Mariková

O-1/2019

Neuvedené

Poľovnícka organizácia-Javorník Hunting

Obec Horná Mariková

08.02.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Horná Mariková

NATUR-PACK, a.s.

21.12.2018

Dodatok k zmluve o dielo EA PRV 2015/001 721

1

Neuvedené

Obec Horná Mariková

Premier Consulting EU,s.r.o.

14.12.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č.1 k Zmluve č.EOZ-376-02-2016-DO

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Horná Mariková

06.12.2018

Zmluva o spolupráci

O-9/2018

100,00 EUR Jednostoeur

Považské osvetové stredisko

Obec Horná Mariková

06.12.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

O-8/2018

Neuvedené

Slovanet, a.s.

Obec Horná Mariková

03.12.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-18-11-2018-SK

365,00 EUR bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horná Mariková

14.11.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TN-255-071/2018

12 647,54 EUR Dvanásťtisícšesťstoštyridsaťsedemeur päťdesiatštyricentov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horná Mariková

17.10.2018

Kúpna zmluva

KZ 11/2018

1 178,00 EUR Jedentisícstosedemdesiatosem

Vladimír Jurčík a Zuzana Jurčíková, Mgr.Zuzana Hrenáková, Peter Žilinčík a Ing.Jana Žilinčíková

Obec Horná Mariková

04.10.2018

Kúpna zmluva

0210-2/2018

9 480,00 EUR Deväťtisícštyristoosemdesiateuro

Obec Horná Mariková

Agrokov spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: