Obsah

Zmluvy, Faktury, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2018

Zmluva o termínovanom úvere č. 1019/2018/UZ

1019/2018 UZ

76 100,59 EUR Sedemdesiatšesťtisícjednostoeuro a päťdesiatdeväť centov

Obec Horná Mariková

Všeobecná úverová banka

19.09.2018

Kúpna zmluva

KZ 10/2018

798,00 EUR Sedemstodeväťdesiatosem

Ján Milák, Zdenka Cyprichová

Obec Horná Mariková

17.09.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projekt. dokumentácie

ZoD 3-2018

4 500,00 EUR Štyritisícpäťstoeur

S&K Project s.r.o.

Obec Horná Mariková

10.09.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

O-6/2018

302,46 EUR Tristodvaeur štyridsaťšesťcentov

Stredoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Mariková

03.09.2018

Kúpna zmluva

KZ 8/2018

2 411,60 EUR Dvetisícštyristojedenásťeur šesťdesiatcentov

Viliam Zemančík

Obec Horná Mariková

27.08.2018

Zmluva o manažmente projektu

O-7/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťstoeur

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horná Mariková

13.07.2018

Zmluva o dielo

MFS 2/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Pavol Mareček

Obec Horná Mariková

13.07.2018

Zmluva o dielo

MFS 1/2018

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

Mgr. Monika Ulická

Obec Horná Mariková

11.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 15/2018

400,00 EUR Štyristoeur

RENNTAX a.s.

Obec Horná Mariková

10.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 14/2018

200,00 EUR Dvestoeur

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Horná Mariková

09.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 13/2018

300,00 EUR Tristoeur

ASFA-KDK s.r.o.

Obec Horná Mariková

09.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 12/2018

300,00 EUR Tristoeur

MGG s.r.o.

Obec Horná Mariková

06.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 11/2018

100,00 EUR Jednostoeur

PlayMax s.r.o.

Obec Horná Mariková

04.07.2018

Kúpna zmluva

KZ 7/2018

28,00 EUR Dvadsaťosem

Miroslav Macúch

Obec Horná Mariková

03.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 10/2018

300,00 EUR Tristoeur

AXBENET s.r.o.

Obec Horná Mariková

29.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 9/2018

100,00 EUR Jednostoeur

EKOBAL, s.r.o.

Obec Horná Mariková

27.06.2018

Kúpna zmluva

KZ 6/2018

2 084,00 EUR Dvetisícosemdesiatštyrieur

Dušan Sedláček

Obec Horná Mariková

25.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 8/2018

100,00 EUR Jednostoeur

Miroslav Paganík

Obec Horná Mariková

25.06.2018

Zmluva o reklame

MFS 7/2018

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

FURNMET spol. s r.o.

Obec Horná Mariková

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

D - 4/2018

30 000,00 EUR Tridsaťtisíceur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horná Mariková

19.06.2018

Zmluva o reklame

MFS 6/2018

400,00 EUR Štyristoeur

KOMUNIKÁCIA s.r.o.

Obec Horná Mariková

19.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 5/2018

300,00 EUR Tristoeur

PSL, a.s.

Obec Horná Mariková

19.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 4/2018

200,00 EUR Dvestoeur

D-TRANS s.r.o.

Obec Horná Mariková

15.06.2018

Kúpna zmluva

KZ 5/2018

16 725,00 EUR Šestnásťtisícsedemstodvadsaťpäť

Vladimír Polník

Obec Horná Mariková

12.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 3/2018

300,00 EUR Tristoeur

HANT BA a.s.

Obec Horná Mariková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: