Obsah

Zmluvy, Faktury, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.03.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

KZ 11/2018 - dodatok

Neuvedené

Vladimír Jurčík a Zuzana Jurčíková, Mgr.Zuzana Hrenáková, Peter Žilinčík a Ing.Jana Žilinčíková

Obec Horná Mariková

15.02.2019

Zmluv o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

D-1/2019

213 696,00 EUR

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Horná Mariková

13.02.2019

Zmluva o užívaní poľovného revíru RÁZTOKA Mariková

O-1/2019

Neuvedené

Poľovnícka organizácia-Javorník Hunting

Obec Horná Mariková

08.02.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Horná Mariková

NATUR-PACK, a.s.

21.12.2018

Dodatok k zmluve o dielo EA PRV 2015/001 721

1

Neuvedené

Obec Horná Mariková

Premier Consulting EU,s.r.o.

14.12.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č.1 k Zmluve č.EOZ-376-02-2016-DO

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Horná Mariková

06.12.2018

Zmluva o spolupráci

O-9/2018

100,00 EUR Jednostoeur

Považské osvetové stredisko

Obec Horná Mariková

06.12.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

O-8/2018

Neuvedené

Slovanet, a.s.

Obec Horná Mariková

03.12.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-18-11-2018-SK

365,00 EUR bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horná Mariková

14.11.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TN-255-071/2018

12 647,54 EUR Dvanásťtisícšesťstoštyridsaťsedemeur päťdesiatštyricentov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horná Mariková

17.10.2018

Kúpna zmluva

KZ 11/2018

1 178,00 EUR Jedentisícstosedemdesiatosem

Vladimír Jurčík a Zuzana Jurčíková, Mgr.Zuzana Hrenáková, Peter Žilinčík a Ing.Jana Žilinčíková

Obec Horná Mariková

04.10.2018

Kúpna zmluva

0210-2/2018

9 480,00 EUR Deväťtisícštyristoosemdesiateuro

Obec Horná Mariková

Agrokov spol. s r.o.

21.09.2018

Zmluva o termínovanom úvere č. 1019/2018/UZ

1019/2018 UZ

76 100,59 EUR Sedemdesiatšesťtisícjednostoeuro a päťdesiatdeväť centov

Obec Horná Mariková

Všeobecná úverová banka

19.09.2018

Kúpna zmluva

KZ 10/2018

798,00 EUR Sedemstodeväťdesiatosem

Ján Milák, Zdenka Cyprichová

Obec Horná Mariková

17.09.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projekt. dokumentácie

ZoD 3-2018

4 500,00 EUR Štyritisícpäťstoeur

S&K Project s.r.o.

Obec Horná Mariková

10.09.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

O-6/2018

302,46 EUR Tristodvaeur štyridsaťšesťcentov

Stredoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Mariková

03.09.2018

Kúpna zmluva

KZ 8/2018

2 411,60 EUR Dvetisícštyristojedenásťeur šesťdesiatcentov

Viliam Zemančík

Obec Horná Mariková

27.08.2018

Zmluva o manažmente projektu

O-7/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťstoeur

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horná Mariková

13.07.2018

Zmluva o dielo

MFS 2/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Pavol Mareček

Obec Horná Mariková

13.07.2018

Zmluva o dielo

MFS 1/2018

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

Mgr. Monika Ulická

Obec Horná Mariková

11.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 15/2018

400,00 EUR Štyristoeur

RENNTAX a.s.

Obec Horná Mariková

10.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 14/2018

200,00 EUR Dvestoeur

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Horná Mariková

09.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 13/2018

300,00 EUR Tristoeur

ASFA-KDK s.r.o.

Obec Horná Mariková

09.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 12/2018

300,00 EUR Tristoeur

MGG s.r.o.

Obec Horná Mariková

06.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 11/2018

100,00 EUR Jednostoeur

PlayMax s.r.o.

Obec Horná Mariková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: