Obsah

Zmluvy, Faktury, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.07.2018

Kúpna zmluva

KZ 7/2018

28,00 EUR Dvadsaťosem

Miroslav Macúch

Obec Horná Mariková

03.07.2018

Darovacia zmluva

MFS 10/2018

300,00 EUR Tristoeur

AXBENET s.r.o.

Obec Horná Mariková

29.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 9/2018

100,00 EUR Jednostoeur

EKOBAL, s.r.o.

Obec Horná Mariková

27.06.2018

Kúpna zmluva

KZ 6/2018

2 084,00 EUR Dvetisícosemdesiatštyrieur

Dušan Sedláček

Obec Horná Mariková

25.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 8/2018

100,00 EUR Jednostoeur

Miroslav Paganík

Obec Horná Mariková

25.06.2018

Zmluva o reklame

MFS 7/2018

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

FURNMET spol. s r.o.

Obec Horná Mariková

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

D - 4/2018

30 000,00 EUR Tridsaťtisíceur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Horná Mariková

19.06.2018

Zmluva o reklame

MFS 6/2018

400,00 EUR Štyristoeur

KOMUNIKÁCIA s.r.o.

Obec Horná Mariková

19.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 5/2018

300,00 EUR Tristoeur

PSL, a.s.

Obec Horná Mariková

19.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 4/2018

200,00 EUR Dvestoeur

D-TRANS s.r.o.

Obec Horná Mariková

15.06.2018

Kúpna zmluva

KZ 5/2018

16 725,00 EUR Šestnásťtisícsedemstodvadsaťpäť

Vladimír Polník

Obec Horná Mariková

12.06.2018

Darovacia zmluva

MFS 3/2018

300,00 EUR Tristoeur

HANT BA a.s.

Obec Horná Mariková

11.06.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

O-5/2018

Neuvedené

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Horná Mariková

11.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

D-3/2018

82 797,44 EUR Osemdesiatdvatisícsedemstodeväťdesiatsedemeur štyridsaťštyricentov

Poľnohospodárska platobná agentúra

Obec Horná Mariková

07.06.2018

Zmluva o dielo

1/2018

36 963,63 EUR Tridsaťšesťtisícpeväťstošesdesiattri eur šesdesiattri centov

Peter CHOCHEL

Obec Horná Mariková

29.05.2018

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017

O - 4/2018

900,00 EUR Deväťstoeur

Obec Horná Mariková

Ing.Ľudovít Vician

29.05.2018

Kúpna zmluva

KZ 4-2018

1 064,00 EUR Jedentisícšesťdesiatštyri

Obec Horná Mariková

Štefan Galčík

29.05.2018

Kúpna zmluva

KZ 3-2018

80,00 EUR Osemdesiateur

Obec Horná Mariková

Marek Kolcun

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

O-3/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horná Mariková

14.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/0268

1 800,00 EUR Jedentisícosemstoeur

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Horná Mariková

09.05.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon zodpovednej osoby

O-2/2018

Neuvedené

BROS Computing, s.r.o.

Obec Horná Mariková

23.04.2018

Licenčná zmluva

L-1/2018

200,00 EUR Dvestoeur

TENDERnet s.r.o.

Obec Horná Mariková

16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č.38 193

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Mariková

12.04.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

O-1/2018

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Horná Mariková

03.04.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projekt. dokumentácie

ZoD 1-2018

4 400,00 EUR Štyritisícštyristoeur

SADPRO s.r.o.

Obec Horná Mariková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: