Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Požiar hospodárskej budovy

4. apríla 2012 v čase cca 14,30 vznikol požiar hospodárskej budovy v miestnej časti Belejov. celý text

ostatné | 4. 4. 2012 | Autor:

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie miesta zamestnanec Obce - "Ekonóm - účtovník obce" sa bude konať koncom mesiaca apríl. Podrobnosti: celý text

ostatné | 20. 3. 2012 | Autor:

Parlamentné voľby 2012 v našej obci


ostatné | 10. 3. 2012 | Autor:

Odpredaj prebytočného majetku

Obec pripravuje verejnú obchodnú súťaž celý text

ostatné | 2. 2. 2012 | Autor:

Požiar v obci

Dňa 3. januára 2012 okolo 22,35 hod vznikol v priestoroch našej Obecnej píly požiar. Požiar pravdepodobne niekto úmyselne založil. V roku 2009 Obec pílu a zariadenie píly Zmluvou o prenájme objektu obecnej píly prenajala firame AKTIV PRO s.r.o. so sídlom v Dolnej Marikovej. celý text

ostatné | 4. 1. 2012 | Autor:

Úpravy a čistenie stavu na Pagaňove pokračujú

V závere roku sa obnovili práce na úprave vyrovnávacieho a usadzovacieho splavu na Marikovke v miestnej časti Pagaňov. Prácam predchádzalo získanie povolenia na výrub drevín, ktoré dosahovali výšku až 20 metrov.
Samotné práce na začali pri spoločnej brigáde obce v mesiaci apríli, kedy občania pod vedením dvoch poslancov Obecného zastupiteľstva vyrezali náletové dreviny a stromy vyrastajúce v koryte rieky. Tento porast zachytával všetky hrubé nečistoty splavované riekou, bol krytom pre divú zver, ktorá na tomto úseku svojim nečakaným vyskočením z porastu priamo do jazdnej dráhy motorových vozidiel spôsobila niekoľko dopravných nehôd. celý text

ostatné | 6. 12. 2011 | Autor:

Úprava verejného priestranstva pred Obecným úradom

Obecný úrad zahájil úpravu priestranstva pred Obecným úradom s využitím materiálu vyťaženého pri čistení záchytných nádrží. celý text

ostatné | 22. 11. 2011 | Autor:

Inventarizácia majetku obce

Vnútorná smernica celý text

ostatné | 15. 11. 2011 | Autor:

Október - mesiac úcty k starším

27. októbra 2011 sa uskutočnilo stretnutie najstaršej generácie v obci. Stretnutia sa zúčastnili naši občania vo veku nad 70. rokov. Pracovníkmi obecného úradu bol pripravený priestor sály Kultúrneho domu, v spolupráci s časťou folklórneho súboru Žrnovanka bol pripravený pekný kultúrny program.
Stretnutia sa zúčastnilo 37 seniorov, ktorí si pri posedení zaspomínali na svoje mladšie roky, zaspomínali na známych a prebrali problémy ktoré sú nútení v dnešnej ťažkej dobe zvládať. celý text

ostatné | 27. 10. 2011 | Autor:

Program dodávok potravín SR v Hornej Marikovej


Obec Horná Mariková sa zapojila do realizácie projektu o dodávke potravín (potravinového balíčka) z intervenčných zásob v prospech sociálne slabých osôb v rámci Európskej únie. celý text

ostatné | 27. 10. 2011 | Autor:

Preventíne protipožiarne kontroly v obci

Protipožiarne kontroly budú vykonávať kontrolné hliadky od ...................... celý text

ostatné | 5. 9. 2011 | Autor:

Protipovodňové opatrenia na streche Európy.

Ako sa chránia pred povodňami na iných miestach? celý text

ostatné | 8. 8. 2011 | Autor:

Čistenie zbernej nádrže - stav Paseky

Stav na toku Marikovky (zemepisne Marikovský potok) bol postavený v osemdesiatych rokoch za účelom spomalenia toku rieky a vytvorenia priestoru pre záchyt sedimentov a naplavenín splavovaných riekou pri väčších búrkach a pri topení snehovej prikrývky v skorých jarných mesiacoch. Pri stavbe sa počítalo s pravidelným ..... celý text

ostatné | 18. 7. 2011 | Autor:

Čistenie zbernej nádrže

Čistenie záchytnej zbernej nádrže na Pagaňove (Paseky) v roku 2011 (apríl a júl) celý text

ostatné | 15. 7. 2011 | Autor:

Súťaž vo varení gulášu

3. ročník súťaže vo varení gulášu v Hornej Marikovej 3.7.2011 celý text

ostatné | 17. 6. 2011 | Autor:

Návrh VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií

Podmienky používania miestnych komunikácii v katastri obce Horná Mariková celý text

ostatné | 10. 5. 2011 | Autor:

Stretnutie Heligónkárov v Hornej Marikovej

Stretnutia heligónkárov v Hornej Marikovej začali organizovať členovia Jednoty dôchodcov v našej obci v roku 2008. celý text

ostatné | 25. 4. 2011 | Autor:

Verejné obstarávanie - protipovodňové opatrenia

Dňa 19.4.2011 na obecnom úrade prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania na dodávateľa "Projektu revitalizácie krajiny a manažmentu povodí SR v roku 2011" do ktorého bola obec na základe žiadosti zaradená. Podklady na účasť vo verejnom obstarávaní si vyžiadalo celkom šesť potencionálnych dodávateľov, ktorí mali v dobe od 28. marca 2011 pripraviť podklady - projekt do samotného výberu dodávateľa. celý text

ostatné | 19. 4. 2011 | Autor:

Sobota pre obec sa vydarila

V sobotu 9.apríla 2011 bola v obci organizovaná brigáda k jarnému uprataniu spoločných a verejných priestorov. Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným občanom, ktorí prispeli k uprataniu týchto priestorov a zlepšeniu vzhľadu obce. celý text

ostatné | 11. 4. 2011 | Autor:

Kontrolór obce

Novým kontrolórom Obce Horná Mariková sa v tajnej voľbe stala pani Lenka Šubiková celý text

ostatné | 22. 3. 2011 | Autor:

Ožili staré zvyky

Koncom roka 2010 zeznela harmonika a bolo počuť zvonce a spev piesne "Nový rok beží v jasličkách leží ......" , celý text

ostatné | 8. 1. 2011 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná