Menu
Obec Horná Mariková
ObecHorná Mariková

Archív príspevkov

1. Obecný ples

Dátum: 21. 11. 2017

V prvú potrojkráľovú sobotu 14. januára 2012 sa konal 1. Obecný ples. Zásluhou organizátorov z radov poslancov Obecného zastupiteľstva a pracovníkov Obecného úradu účastníkov privítala vykúrená, krásne vyzdobená sála. Do tanca hrala hudobná skupina EXCELENT, v kultúrnom programe vystúpili členovia Folklórnej skupiny Žrnovanka, heligónkár Jiří Hampl z Moravy ako aj domáci hráči na heligónku a harmoniku.

MIKULÁŠSKA DISKOTÉKA

Dátum: 11. 11. 2017

sa poriadala 9. decembra 2011 o 15.00 hod.

Hasičskú tatru odovzdá obci osobne minister Kaliňák

Dátum: 23. 6. 2015

V sobotu 27. júna 2015 o 20,00 hod bude Obci Horná Mariková a členom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v obci po generálnej oprave odovzdané hasičské vozidlo Tatra 148 CAS.

VZN o udeľovaní verejných ocenení v Obci Horná Mariková

Dátum: 20. 8. 2014

.

Stretnutie ľudí dobrej vôle 2014

Dátum: 30. 6. 2014

.

Výdledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 v našej obci

Výdledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 v našej obci

Dátum: 12. 6. 2014

V obci Horná Mariková bol zriadený jeden volebný okrsok

Voľby do EP 2009 a porovnanie s rokom 2014

Voľby do EP 2009 a porovnanie s rokom 2014

Dátum: 12. 6. 2014

Porovna nie s rokom 2009 na konci príspevku

Konkurz na predaj dreva 2

Dátum: 1. 6. 2014

konkurz

(389)Výberové konanie

Dátum: 22. 5. 2014

Starosta obce Horná Mariková vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa/riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb Obce Horná Mariková. Podmienky si je možné pozrieť tu: Výberové konanie

Konkurz na predaj dreva

Dátum: 12. 5. 2014

Konkurz

Rybík

Rybárska sezóna začala aj v Hornej Marikovej

Dátum: 17. 4. 2014

Dnes bolo vidno na toku Marikovky (Marikovský potok) rybárov, ktorí sa snažili o prvý tohtoročný úlovok. Jednému z rybárov sa počas fotografovania záberov z tejto rybačky podarilo uloviť pstruha. K lovu využívali vyčistenú zbernú nádrž pri vstupe do obce.

Príhovor starostu obce

Dátum: 23. 12. 2013

.

Veľká cena Marikovskej doliny v cyklokrose

Dátum: 17. 9. 2013

Finančné centrum Team pozýva všetkých priaznivcov cyklokrosu na preteky, ktoré sa budú konať 5. a 6. októbra 2013

Oficiálna stránka a program podujatia:

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 26. 8. 2013

ÚPN Horná Mariková

Verejná obchodná súťaž - Traktor, AVIA

Dátum: 26. 6. 2013

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na:

Úhrada RTVS - koncesionárske poplatky

Dátum: 29. 4. 2013



Úhrada za služby rozhlasového a televízneho vysielania RTVS

ÚPD obce - zadanie

Dátum: 14. 3. 2013

Pokračovanie spracovania

Pribudnú nám aj "nechcení" občania?

Dátum: 6. 2. 2013

Oblasť stredného Považia zažila pre dianie v obci neďaleko mesta Púchov rozruch ohľadom "plánovaného" presťahovania " neprispôsobivých osôb", ktoré chcelo okresné mesto do tejto obce presťahovať.

Nehoda pri údržbe cesty

Nehoda pri údržbe cesty

Dátum: 5. 2. 2013

Dopravná nehoda v obci 5.2.2013

Vianočný príhovor

Dátum: 20. 12. 2012

.

Doplnok ÚPD č. 10

Dátum: 3. 9. 2012

.

Územný plán obce - zadanie 2012

Dátum: 3. 9. 2012

.

Pozvánka na stretnutie Heligónkárov 1

Pozvánka na stretnutie Heligónkárov

Dátum: 17. 7. 2012

5. augusta 2012

Úpravy skanzenu k XX. ročníku MFS 1

Úpravy skanzenu k XX. ročníku MFS

Dátum: 10. 7. 2012

XX. ročník Marikovských folklórnych slávností sa bude konať 15. júla 2012

4. ročník súťaže vo varení gulášu sa konal 7.7.2012

Dátum: 9. 7. 2012

.

Stretnutie na Kohútke

Dátum: 28. 6. 2012

Cyrilometodské oslavy na Kohútke 5.7.2012

Úprava priestorov pred obecným úradom

Úprava priestorov pred obecným úradom

Dátum: 28. 6. 2012

.

Dotazníky - Anketa budova školy I

Dátum: 14. 6. 2012

Pri publikovaní výsledkov ankety k využitiu budovy školy sme prisľúbili uverejnenie návrhov, ktoré boli uvedené na anketných lístkoch. V ďalšom ich uvádzame v plnom znení i s gramatickými chybami a orginálnym slovosledom.

Dotazníky škola

Dátum: 24. 5. 2012

.

Deň matiek

Dátum: 13. 5. 2012

.

Požiar hospodárskej budovy

Dátum: 4. 4. 2012

4. apríla 2012 v čase cca 14,30 vznikol požiar hospodárskej budovy v miestnej časti Belejov.

Výberové konanie

Dátum: 20. 3. 2012

Výberové konanie na obsadenie miesta zamestnanec Obce - "Ekonóm - účtovník obce" sa bude konať koncom mesiaca apríl. Podrobnosti:

Parlamentné voľby 2012 v našej obci

Dátum: 10. 3. 2012

.

Odpredaj prebytočného majetku

Dátum: 2. 2. 2012

Obec pripravuje verejnú obchodnú súťaž

Požiar v obci

Dátum: 4. 1. 2012

Dňa 3. januára 2012 okolo 22,35 hod vznikol v priestoroch našej Obecnej píly požiar. Požiar pravdepodobne niekto úmyselne založil. V roku 2009 Obec pílu a zariadenie píly Zmluvou o prenájme objektu obecnej píly prenajala firame AKTIV PRO s.r.o. so sídlom v Dolnej Marikovej.

Úpravy a čistenie stavu na Pagaňove pokračujú

Dátum: 6. 12. 2011

V závere roku sa obnovili práce na úprave vyrovnávacieho a usadzovacieho splavu na Marikovke v miestnej časti Pagaňov. Prácam predchádzalo získanie povolenia na výrub drevín, ktoré dosahovali výšku až 20 metrov.
Samotné práce na začali pri spoločnej brigáde obce v mesiaci apríli, kedy občania pod vedením dvoch poslancov Obecného zastupiteľstva vyrezali náletové dreviny a stromy vyrastajúce v koryte rieky. Tento porast zachytával všetky hrubé nečistoty splavované riekou, bol krytom pre divú zver, ktorá na tomto úseku svojim nečakaným vyskočením z porastu priamo do jazdnej dráhy motorových vozidiel spôsobila niekoľko dopravných nehôd.

Úprava verejného priestranstva pred Obecným úradom

Dátum: 22. 11. 2011

Obecný úrad zahájil úpravu priestranstva pred Obecným úradom s využitím materiálu vyťaženého pri čistení záchytných nádrží.

Inventarizácia majetku obce

Dátum: 15. 11. 2011

Vnútorná smernica

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 27. 10. 2011

27. októbra 2011 sa uskutočnilo stretnutie najstaršej generácie v obci. Stretnutia sa zúčastnili naši občania vo veku nad 70. rokov. Pracovníkmi obecného úradu bol pripravený priestor sály Kultúrneho domu, v spolupráci s časťou folklórneho súboru Žrnovanka bol pripravený pekný kultúrny program.
Stretnutia sa zúčastnilo 37 seniorov, ktorí si pri posedení zaspomínali na svoje mladšie roky, zaspomínali na známych a prebrali problémy ktoré sú nútení v dnešnej ťažkej dobe zvládať.

Program dodávok potravín SR v Hornej Marikovej

Dátum: 27. 10. 2011


Obec Horná Mariková sa zapojila do realizácie projektu o dodávke potravín (potravinového balíčka) z intervenčných zásob v prospech sociálne slabých osôb v rámci Európskej únie.

Preventíne protipožiarne kontroly v obci

Dátum: 5. 9. 2011

Protipožiarne kontroly budú vykonávať kontrolné hliadky od ......................

Protipovodňové opatrenia na streche Európy.

Dátum: 8. 8. 2011

Ako sa chránia pred povodňami na iných miestach?

Čistenie zbernej nádrže - stav Paseky

Dátum: 18. 7. 2011

Stav na toku Marikovky (zemepisne Marikovský potok) bol postavený v osemdesiatych rokoch za účelom spomalenia toku rieky a vytvorenia priestoru pre záchyt sedimentov a naplavenín splavovaných riekou pri väčších búrkach a pri topení snehovej prikrývky v skorých jarných mesiacoch. Pri stavbe sa počítalo s pravidelným .....

Čistenie zbernej nádrže

Dátum: 15. 7. 2011

Čistenie záchytnej zbernej nádrže na Pagaňove (Paseky) v roku 2011 (apríl a júl)

Súťaž vo varení gulášu

Dátum: 17. 6. 2011

3. ročník súťaže vo varení gulášu v Hornej Marikovej 3.7.2011

Návrh VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií

Dátum: 10. 5. 2011

Podmienky používania miestnych komunikácii v katastri obce Horná Mariková

Stretnutie Heligónkárov v Hornej Marikovej

Dátum: 25. 4. 2011

Stretnutia heligónkárov v Hornej Marikovej začali organizovať členovia Jednoty dôchodcov v našej obci v roku 2008.

Verejné obstarávanie - protipovodňové opatrenia

Dátum: 19. 4. 2011

Dňa 19.4.2011 na obecnom úrade prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania na dodávateľa "Projektu revitalizácie krajiny a manažmentu povodí SR v roku 2011" do ktorého bola obec na základe žiadosti zaradená. Podklady na účasť vo verejnom obstarávaní si vyžiadalo celkom šesť potencionálnych dodávateľov, ktorí mali v dobe od 28. marca 2011 pripraviť podklady - projekt do samotného výberu dodávateľa.

Sobota pre obec sa vydarila

Dátum: 11. 4. 2011

V sobotu 9.apríla 2011 bola v obci organizovaná brigáda k jarnému uprataniu spoločných a verejných priestorov. Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným občanom, ktorí prispeli k uprataniu týchto priestorov a zlepšeniu vzhľadu obce.

Kontrolór obce

Dátum: 22. 3. 2011

Novým kontrolórom Obce Horná Mariková sa v tajnej voľbe stala pani Lenka Šubiková

Ožili staré zvyky

Dátum: 8. 1. 2011

Koncom roka 2010 zeznela harmonika a bolo počuť zvonce a spev piesne "Nový rok beží v jasličkách leží ......" ,

Udalosti v obci

Sviatok

Meniny má Marek, Izmael, Marko, Markus

Kontakty

Obecný úrad
Horná Mariková 357
01803 Horná Mariková

tel: 042/4352182

Napíšte nám

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:77
TÝŽDEŇ:728
CELKOM:404649

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 4. 2024
slabý dážď 7 °C 0 °C
piatok 26. 4. polojasno 10/0 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 13/3 °C
nedeľa 28. 4. slabý dážď 16/5 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5