Menu
Obec Horná Mariková
ObecHorná Mariková

Marikovské folklórne slávnosti - pozvánka

Marikovské folklórne slávnosti - pozvánka

XXXI. ročník Marikovských folklórnych slávností

Plagát MFSVážení priaznivci folklóru, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia!

      Opäť Vás radi uvítame  v obci Horná Mariková, kde organizačne i materiálne pripravujeme ďalší, už tridsiaty prvý ročník Marikovských folklórnych slávností.    
     V kolotoči každodenných pracovných povinností, ako i pri snahe všestranne zabezpečiť svoje rodiny nám čas plynie neuveriteľne rýchlo. Denne sme vystavovaní stresu a tlaku v práci i ekonomickému tlaku na chod domácností, žijeme v podvedomých obavách z neďalekej vojny, dostávame informácie o následkoch či hrozbách rôznych katastrof. Médiami i niektorými politikmi sme zavádzaní k akejsi bezvýchodiskovej európskej unifikácii, kde sa národná jedinečnosť nejak stráca. U mnohých to vedie k pesimizmu a apatii a život ako keby sa strácal v šedých farbách. Ako keby sa vytrácal slnečný jas, farby dúhy, hlasy prírody, vôňa lipy, lesa ....
     Tieto tradičné Marikovské folklórne slávnosti sa nesú v duchu snahy pripomínať si a zachovávať naše kultúrne dedičstvo tvorené našimi predkami v podobe ľudových piesní, tancov i zvykov, ktoré sú obsiahnuté v umení dnešných interpretov, sólistov, folklórnych skupín a súborov.
Je tu ale aj snaha vytvoriť možnosť určitého zvoľnenia a vytvorenia času na relax a oddych pre ľudí, ktorí sa radi vracajú k svojim koreňom, ktorí majú radi zábavu a chuť zabaviť sa..
    
      Slávnosti orientujeme na vystúpenia súborov z nášho regiónu, ale snažíme sa program obohatiť aj o vystúpenia folklórnych zoskupení i z ostatných oblastí Slovenska, či susednej Moravy.

      Obec samozrejme nežije len folklórom, oslavami a radosťami. Tak ako všetci a všade riešime v obci aj bežné starosti spojené s každodenným životom našich občanov a vlastníkov nehnuteľností na území obce, ako aj s údržbou majetku samotnej obce.
     V minulom roku sme sa pustili v centre obce do opravy oplotenia cintorína z jeho vrchnej časti, z dôvodu estetického, ale hlavne, aby sme zamedzili prenikaniu zveri do tohto pietneho priestoru. V súčasnosti sme pristúpili k realizácii ďalšej časti prác a to dokončením oplotenia cintorína z bočnej strany súčasne s rekonštrukciou priľahlej prístupovej cesty do vrchnej časti cintorína a ďalej do osady Hrebeň. V tejto etape úprav centra obce máme v projekte zapracované aj protipovodňové opatrenia v tejto časti obce.
Pripravili a podali sme projekt na protipovodňové opatrenia v centre obce – plocha pred budovou Obecného úradu, tento projekt zasahuje až do átria budovy.
Ďalší pripravený projekt čakajúci na schválenie je rozšírenie parkoviska v centre obce.
Pripravili sme projekt ČOV pre zariadenie sociálnych služieb, kde zároveň riešime i možnosti rozšírenia ubytovacích kapacít zariadenia.
     Máme pripravenú konštrukciu rozhľadne, ktorú plánujeme v priebehu leta vztýčiť na hrebeni nad centrom obce. V spolupráci s občanmi sme riešili prekrytie odvodňovacieho kanála pri štátnej ceste jednak pre zlepšenie estetiky, ale aj bezpečnosti cestnej premávky.
   Do osady Rokytové nad centrom obce plánujeme v letných mesiacoch zrekonštruovať vozovku miestnej komunikácie.
     V obci nás tešia i aktivity našich spoločenských a záujmových organizácií.
     Veľmi dobrý kredit a vysokú odbornú pripravenosť preukazujú členovia Dobrovoľného hasičského zboru. To sa niekoľkokrát za rok potvrdilo pri praktických zásahoch pri požiaroch, alebo pri nepredvídavých udalostiach spojených s pôsobením prírodných živlov. V tomto roku naši hasiči pripravili aj prvá hasičský ples, ktorý sa stretol s mimoriadne priaznivým ohlasom.
     Za pomoci obce aktívnu činnosť vykazuje i Základná organizácia Jednoty dôchodcov. Pripravujú vlastné posedenia a výlety pre svojich členov, pravidelne sa zúčastňujú i na podujatiach v rámci Marikovskej doliny, dobré výsledky dosahujú i pri súťažiach organizovaných okresnou organizácie JDS, poprípade v súťažiach na každoročnej Olympiáde seniorov.
     Veľmi výraznú činnosť v rámci obce vykazujú členovia Folklórnej skupiny Žrnovanka, ktorá do bude patriť k hlavným hostiteľom v rámci pripravovaných Marikovských slávností.
      Folklórna skupina Žrnovanka má za sebou množstvo vystúpení, súťaží, tématických pásiem, i vystúpení pri rôznych rodinných akciách.
Spomeniem tu ešte aktuálny výrazný úspešný  projekt , kedy sa naša Folklórna skupina Žrnovana spolupodieľala na spoločnom vystúpení s Americkým univerzitným zborovým telesom Wesleyan University, Bloomington, štát Illinois zo stredozápadu Spojených štátov amerických pod vedením J. Scott Fergusona, ktorý je emeritným profesorom Illinoiskej wesleyskej univerzity (IWU).
     Súbor počas turné po Európe vystupoval v Poľsku, v Bratislave v kostole sv. Martina, zúčastnil sa zborovej súťaži Voce Magna v Žiline, kde získal najvyššie ocenenie. Súbor vystupoval i v kostole sv. Mikuláša v Prahe.
    Spoločné vystúpenie „Žrnovanky“ a zboru Illinoiskej wesleyskej univerzity sa konalo v koncertnej sále  Balnea Kúpeľov Nimnica. Samotné vystúpenia, navodená atmosféra i spoločná interpretácia pôvodných marikovských piesní v koncertnej úprave bola zážitkom pre všetkých zúčastnených.

      Deň konania slávností je vždy sviatočným dňom pre obec, pre našu farnosť i pre našich občanov. Marikovské folklórne slávnosti sú vždy i príležitosťou pre stretnutie rodín, rodákov, dávnych spolužiakov, starých známych zo zamestnaní, ale hlavne je stretnutím  fanúšikov folklóru a dobrej zábavy.

       Tento rok sa ponesú slávnosti v duchu okrúhleho výročia vzniku Folklórnej skupiny Žrnovanka z Hornej Marikovej. Za štyridsať rokov jej činnosti vzniklo množstvo pásiem z každodenného života našich predkov, členovia skupiny našli zaznamenali a opäť oživili množstvo už skoro zabudnutých piesní, ktoré svojou činnosťou zachovali pre budúce generácie.
      Za ich prácu, nadšenie pre folklór i dobré meno ktoré robia obci Horná Mariková si zaslúžia úprimnú vďaku.


   Marikovské folklórne slávnosti patria každoročne k úspešným a vyhľadávaným podujatiam nielen pre obyvateľov Marikovskej doliny, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť Považia, Slovenska i Moravy. Každoročne návštevníkov do Hornej Marikovej priťahuje jedinečná autentická atmosféra dedinského skanzenu a vystúpení v kulise okolitých hôr.
     Program je zostavený odbornými pracovníkmi Považského osvetového strediska a je venovaný folklórnym kolektívom z regiónu, ale i iných lokalít Slovenska. Od predpoludňajších hodín bude folklórnu atmosféru navodzovať  produkcia Ľudovej hudby PARTA zo Strečna.
     Hosťom tohtoročných slávností budú cimbalová muzika ZŠ Bzenec, Súbor piesní a tancov Bzenčan, oba kolektívy pochádzajú z Bzenca (ČR)  a Folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny.
Hlavný program na pódiu dedinského skanzenu začína o 14,00 hodine.

     Popri tomto hlavnom programe budú slávnosti doplnené výstavou História a remeslá Marikovskej doliny, pripravená je výstava 40 rokov
FSk Žrnovanka z Hornej Marikovej, k videniu bude aj expozícia výstavy  ŠÚPOLIENKY pani Štefánie Dvorščíkovej z Praznova. Vo veľkom stane pred vstupom do amfiteátra sa budú prezentovať ľudoví remeselníci. Otvorené bude expozícia „Marikovskej drevenice“.
     Pre účastníkov b
ude aj možnosť ochutnávky tradičných jedál, poľovníckeho guľášu a ďalších kulinárskych špecialít.
      Našou dlhoročnou snahou je k týmto aktivitám spojených s konaním slávností  postupne privádzať i najmladšiu generáciu, takže súčasťou slávností už tradične budú aj tvorivé dielne a súťaže pre deti, nebude chýbať „hasičská pena“ v priestore Multifunkčného ihriska a ďalšie zábavné atrakcie.


 
Program dňa:

10:00          SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA  – Kostol sv. Jána Nepomuckého  

11:00          NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA – pozývanie na slávnosti bubeníkom po
                    obci

11,00          Ľudová Hudba PARTA, Strečno -  produkcia pred vstupom do
                            dedinského skanzenu

14:00    MARIKOVSKÁ BRÁNA SAMA SA OTVÁRA

   sólistka Kristína BUTKOVÁ, Plevník-Drienové

             Detský Folklórny Súbor  STUDNIČKA, Dolná Mariková   

Ľudová Hudba a Detský Folklórny Súbor MLADOSŤ, Považská
           Bystrica

15:00  ŽIVOT NA DEDINE 

Folklórna Skupina DÚBRAVA, Jasenica

            CIMBÁLOVÁ MUZIKA, ZUŠ Bzenec, ČR

           Folklórna Skupina KÝČER, Turá Lúka

           Folklórna Skupina ŽRNOVANKA, Horná Mariková 

16:00  TANCUJ, TANCUJ 

Súbor piesní a tancov BZENČAN, Bzenec, ČR                                                                   

          Folklórny Súbor ROZSUTEC, Žilina                          

17:15   Veselo v tanci s Ľudová hudba PARTA, Strečno

 

12:00 – 18:00 SPRIEVODNÝ PROGRAM
 

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO – remeselný stan, prezentácia ľudovoumeleckých výrobcov a výstava História a remeslá Marikovskej doliny

POKLADY Z TRUHLICE – budova OcÚ, výstavy: 40 rokov FSk Žrnovanka, Horná Mariková a ŠÚPOLIENKY Štefánie Dvorščíkovej, Praznov                                                                                                                                                                                                                     

NA ZELENEJ LÚKE – hry pre deti a odvážnych dospelých s Jurajom Budzovkým a Jozefom Pobočíkom                                    

ČO DEDINA, TO  CHUŤ INÁ –  marikovské, nimnické a udičské dobroty                                                                                                                                                                                                                           

TRADIČNÉ BÝVANIE V MARIKOVEJ  drevenica

PIESEŇ VÁM NESIEME Zariadenie sociálnych služieb obce Horná Mariková

 

Organizátor:  Obec Horná Mariková a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Podujatie podporil  Fond na podporu umenia, Trenčiansky samosprávny kraj a Oblastná organizácia cestovného ruchu Horné Považie.

Fotografie a videozáznam budú použité na archívne účely organizátorov a propagáciu podujatia.


      Usporiadanie folklórnych slávností, pri obvyklom počte a rozmanitosti účinkujúcich je náročné. Snažíme sa o stúpajúcu úroveň jednotlivých vystúpení, snažíme sa zlepšovať všestranné organizačné zabezpečenie i k spokojnosti návštevníkov i pre budovanie dobrého vzťahu k folklóru u mladej generácie.

       Určujúcim faktorom pri príprave podujatia sú najmä na financie. Preto sa i dnes chcem úprimne poďakovať všetkým sponzorom. Bez ich pomoci, bez ich finančnej spoluúčasti, by konanie slávností v takomto rozsahu nebolo možné.
      Úprimná vďaka patrí našim spoluorganizátorom, Považskému osvetovému stredisku, vedeniu Trenčianskeho samosprávneho kraja Okresnej organizácii cestovného ruchu a taktiež veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do prípravy slávností zapojili, či už organizačne, prácou, alebo dobrou radou.
Všetkým ďakujem!
      Takže ešte raz Vás do obce Horná Mariková pozývam, aby sme spoločne 14. júla v poobedných hodinách prekročili pomyselný prah „Marikovskej brány“. Verím, že zažijeme spolu krásne chvíle pri hudbe, tanci a dobrej nálade, na ktoré budeme dlho spomínať.

                                                                                 Ing. Miroslav Hamar
                                                                                        starosta obce

 

Dátum vloženia: 2. 7. 2024 10:06
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2024 14:17
Autor: starosta

Udalosti v obci

Sviatok

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kontakty

Obecný úrad
Horná Mariková 357
01803 Horná Mariková

tel: 042/4352182

Napíšte nám

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:172
TÝŽDEŇ:1351
CELKOM:431069

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý dážď 24 °C 14 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 24/16 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 27/14 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 22/15 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4