Obsah

Horná Mariková v médiách

Občas sa objaví v médiách informácia o našej obci. Pokúsime sa Vás upozorniť na tieto informácie, tým že na tejto stránke uvedieme odkaz na príslušný článok, resp. na iný zdroj:

Článok v Živote

Článok o podzemnej chodbe v Kátline - nie je to síce v Hornej Marikovej, ale je to blízko

Internetová mapa

Článok v Pravde

História Marikovskej doliny do začiatku 18. storočia (PhDr. J. Šulavík) zverejňuje "Orgoň"

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Zborník vlastivedného múze v Pov. Bystrici - Fauna Považia

O faune Marikovského potoka - Zborník vlastivedného múze v Pov. Bystrici str. 76 až 82

Sukromné fotografie z XX. ročníka MFS (2012)

 Vzbura v Kragujevaci - článok z Považská - SME SK

 Slovenské národné noviny ročník 29,  - článok o knihe Mariková Horná