Obsah

Dotazníky škola

Typ: ostatné
.

        Na zasadnutí stavebnej komisie dňa 23. mája 2012 o 15,30 hod boli spočítané a roztriedené anketné lístky, ktoré boli zaslané všetkým občanom našej obce vo veku nad 18 rokov. Celkom bolo rozoslaných 566  anketných lístkov na 228 súpisných čísiel rodinných domov, ktoré sú obývané trvale. 
        Vrátilo sa celkom 76 obálok, čo je 33,33 % všetkých trvale obývaných domácností.
        V obálkach sa nachádzalo 159  anketných lístkov, čo predstavuje názor 28,09% občanov našej obce vo veku nad 18 rokov.
        Cieľom ankety bolo získať pre potreby Obecného zastupiteľstva a vedenia obce orientačný názor -  predstavu obyvateľov  na  to  ako využiť pre obec a jej obyvateľov  budovu základnej školy. Budova školy je od roku 2008 mimo prevádzku a obec na jej prevádzku a údržbu v takomto režime dopláca.    
       Z uvedeného počtu odovzdaných anketných lístkov  sa občania vyjadrili nasledovne:
 

Por. číslo

Riešenie

Súhlasím

1

Udržiavať budovu v súčasnom stave

2x

2

Budovu dať do prenájmu

14x

3

Budovu využiť k prestavbe na bytovku

63x

4

Budovu využiť k prestavbe na Domov dôchodcov

49x

5

Budovu predať

26x

6

Iné riešenie

4x

 

Vrátil sa prázdny lístok

1x

 

     16 Anketných lístkov bolo doplnených komentármi.  Komentáre boli v prevažnej miere konštruktívne a opisovali predstavy občanov, aké možnosti vidia zo svojho pohľadu.
     Všetkým zúčastneným občanom ďakujeme za vyjadrenie názorov.  Komentáre budú v plnom znení publikované na stránke v ďalšom období.  
     Anketa bude využitá ako podklad pre rozhodovanie a prácu Obecného zastupiteľstva a  Obecného úradu.
     Pri otváraní obálok ankety - slúžiacej pre získanie názorov občanov boli prítomní:
Ing. Miroslav Hamar - starosta 
Ing. Juraj Miklovič - poslanec OZ, predseda Stavebnej komisie pri OZ
Jozef Budaj - člen Stavebnej komisie
Jaroslav Babečka - poslanec OZ
Božena Packová - pracovníčka OcU
     Zápis z otvárania obálok je súčasťou zápisu zo zasadania stavebnej komisie dňa 23. mája 2012 a je uložený na OcU. 


Vytvorené: 21. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017 15:36
Autor: